Xem tất cả 7 kết quả

Giảm giá!

Bột Nhàu Moriko – Sản phẩm cấp mã số chứng nhận lưu hành tại Hàn Quốc

250,000 220,000
 • Bột Nhàu Moriko – Sản phẩm được cấp mã chứng nhận lưu của chính phủ Hàn Quốc
  • Trọng lượng (용량): 500g
  • 가격 : USD/ 1 제품 (안 전달 포함)
  • Mã số lưu hành tại Hàn Quốc: 201800669618
  • Min order: 2 hộp ( 2 tins)
  • Mua 19 hộp, tặng 1 hộp, áp dụng toàn quốc.
  • Free ship Nội thành Hà Nội
  • Kích thước hộp: 10 x 10 x 25 (cm)
  • Tiêu chuẩn: Xuất khẩu
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • số VSATTP: 05/2019/NNPTNT-NT; số CB: 0035-CBNS
Giảm giá!

Bột Nhàu Moriko 400g hộp HDPE – Sản phẩm được cấp mã chứng nhận lưu của chính phủ Hàn Quốc

220,000 179,000
 • Bột Nhàu Moriko 400g hộp HDPE – Sản phẩm được cấp mã chứng nhận lưu của chính phủ Hàn Quốc

  • Trọng lượng (용량): 400g
  • 가격 : USD/ 1 제품 (안 전달 포함)
  • Mã số lưu hành tại Hàn Quốc: 201800669618
  • Min order: 2 hộp ( 2 tins)
  • Mua 19 hộp, tặng 1 hộp, áp dụng toàn quốc.
  • Free ship Nội thành Hà Nội
  • Đóng hộp: Hộp nhựa tiêu chuẩn HDPE
  • Tiêu chuẩn: Xuất khẩu
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • số VSATTP: 05/2019/NNPTNT-NT; số CB: 0035-CBNS

Bột Nhàu Moriko 500g – Sản phẩm cấp mã số chứng nhận lưu hành tại Hàn Quốc

200,000

Bột Nhàu Moriko 500g – Sản phẩm cấp mã số chứng nhận lưu hành tại Hàn Quốc

 • Trọng lượng (용량): 500g
 • Mã số lưu hành tại Hàn Quốc: 201800669618
 • 가격 :  USD/ 1 제품 (안 전달 포함)
 • Min order: 2 hộp ( 2 tins)
 • Mua 19 hộp, tặng 1 hộp, áp dụng toàn quốc.
 • Free ship Nội thành Hà Nội
 • Kích thước hộp: 10 x 10 x 25 (cm)
 • Tiêu chuẩn: Xuất khẩu
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • số VSATTP: 0035 – CBNS

 

Trái nhàu khô – Tiêu chuẩn xuất khẩu Vicofood Túi Zipper 1kg

150,000

Trái Nhàu Khô – Sản phẩm được cấp mã chứng nhận lưu của chính phủ Hàn Quốc

 • Trọng lượng (용량): 1Kg
 • 가격 : USD/ 1 제품 (안 전달 포함)
 • Mã số lưu hành tại Hàn Quốc: 201800669618
 • Min order: 2 hộp ( 2 tins)
 • Mua 19 hộp, tặng 1 hộp, áp dụng toàn quốc.
 • Free ship Nội thành Hà Nội
 • Túi Zip bạc
 • Tiêu chuẩn: Xuất khẩu
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • số VSATTP: 05/2019/NNPTNT-NT; số CB: 0035-CBNS

 

VIÊN NHÀU MORIKO 400g– SẢN PHẨM CẤP MÃ SỐ CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TẠI HÀN QUỐC

200,000

Viên Nhàu Moriko – Sản phẩm được cấp mã chứng nhận lưu của chính phủ Hàn Quốc

 • Trọng lượng (용량): 500g
 • 가격 : USD/ 1 제품(안 전달 포함)
 • Mã số lưu hành tại Hàn Quốc: 201800669618
 • Min order: 2 hộp ( 2 tins)
 • Mua 19 hộp, tặng 1 hộp, áp dụng toàn quốc.
 • Free ship Nội thành Hà Nội
 • Hộp nhựa tiêu chuẩn an toàn HDPE
 • Tiêu chuẩn: Xuất khẩu
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • số VSATTP: 05/2019/NNPTNT-NT; số CB: 0035-CBNS

 

Giảm giá!

Viên Nhàu Moriko 500g – Sản phẩm cấp mã số chứng nhận lưu hành tại Hàn Quốc

290,000 250,000

Viên Nhàu Moriko – Moriko Noni Pill

 • Trọng lượng (용량): 500g
 • 가격 :  USD/ 1 제품 (안 전달 포함)
 • Min order: 2 hộp ( 2 tins)
 • Mua 19 hộp, tặng 1 hộp, áp dụng toàn quốc.
 • Free ship Nội thành Hà Nội
 • Kích thước hộp: 10 x 10 x 25 (cm)
 • Tiêu chuẩn: Xuất khẩu
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • số VSATTP: 0035 – CBNS

Viên Nhàu Moriko 500g – Sản phẩm cấp mã số chứng nhận lưu hành tại Hàn Quốc

Viên Nhàu Moriko – Moriko Noni Pill

 • Trọng lượng (용량): 500g
 • Mã số lưu hành tại Hàn Quốc: 201800669618
 • 가격 :  USD/ 1 제품 (안 전달 포함)
 • Min order: 2 hộp ( 2 tins)
 • Mua 19 hộp, tặng 1 hộp, áp dụng toàn quốc.
 • Free ship Nội thành Hà Nội
 • Kích thước hộp: 10 x 10 x 25 (cm)
 • Tiêu chuẩn: Xuất khẩu
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • số VSATTP: 0035 – CBNS